โรงเรียนโกรกพระ จัดกิจกรรมกีฬาเป็นหนึ่งไม่พึ่งสารเสพติดส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตวิมานลอย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาเป็นหนึ่งไม่พึ่งสารเสพติดส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรมนำโดยนายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ คณะครู บุคลากร สภานักเรียนโรงเรียนโกรกพระ ร่วมกับ ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนโกรกพระ คณะกรรมการสถานศึกษา และ สมาคมกีฬาชักกะเย่อจังหวัดนครสวรรค์ กรมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยประกอบด้วยกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ วอลเลย์บอล แชร์บอล ฟุตบอล ชักกะเย่อ E-sport(FREEFIRE) E-sport(Arena of Valor: ROV)

1 2