คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนโกรกพระ ร่วมงานประจำปีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่โกรกพระ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโกรกพระร่วมงานประจำปีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่โกรกพระ ปี 2565 โดยส่งชุดการแสดง 5 นางฟ้าธิดามังกร ร่วมพิธีเปิด วันที่ 25 ธันวาคม 2565 และ ร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่โกรกพระพร้อมด้วยคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนโกรกพระ วันที่ 27 ธันวาคม 2665 ฝึกซ้อมการแสดง โดย นางรัชธิรส ทาประสิทธิ์