ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

19 มิถุนายน 2024 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชุติมณ ชูสิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ตัวแทนสพม.นครสวรรค์ ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย ระดับ สพฐ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนสะพานสู่ภาษาจีน ประจำปี 2567 ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือก ประเภท การประกวดคลิปวิดีโอ การแสดงความสามารถ ด้านวัฒนธรรมจีน
18 มิถุนายน 2024 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
14 มิถุนายน 2024 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
11 มิถุนายน 2024 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง หลักสูตรการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
7 มิถุนายน 2024 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)
5 มิถุนายน 2024 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ วันที่ 28 มิถุนายน 2567
5 มิถุนายน 2024 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโต้วาที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
4 มิถุนายน 2024 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด แสดงความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ……
29 พฤษภาคม 2024 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ข่าวสหวิทยาเขตวิมานลอย

ข่าว สหวิทยาเขต สังกัด สพม.นครสวรรค์

ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต

ข่าวสหวิทยาเขตอัจฉราลัย

ข่าวสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์

ข่าวสหวิทยาเขตตากฟ้าตาคลี

ข่าวสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน