ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโกรกพระ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ มอบหมายให้นางรัชธิรส ทาประสิทธิ์ และนางสาวรศุภิณธิกัณฑ์ เพ็ชรคง ครูโรงเรียนโกรกพระ ฝ่ายพยาบาลและอนามัย อำนวยความสะดวกบุคลากรจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโกรกพระ โดยมีฝ่ายบริหารพร้อมด้วยคณะครูที่มีความสนใจและบริจาคโลหิตเป็นประจำร่วมบริจาคโลหิต และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ที่มีอายุถึงเกณฑ์รับบริจาค เข้าบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกทั้งสิ้น 28 คน