ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

4 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
30 มกราคม 2566 แบบสละสิทธิ์การเรียกรายงานตัวของพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน
3 มกราคม 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566
26 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 วิชาเอก คือ 1.วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2.วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3.วิชาเอกภาษาไทย 4.วิชาเอกเคมี 5.วิชาเอกศิลปศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565
22 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ให้เข้ารับการสอบในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ตามประกาศนี้
14 ธันวาคม 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพันจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565
2 ธันวาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และ/หรือการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ข่าวสหวิทยาเขตวิมานลอย

ข่าว สหวิทยาเขต สังกัด สพม.นครสวรรค์

ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต

ข่าวสหวิทยาเขตอัจฉราลัย

ข่าวสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์

ข่าวสหวิทยาเขตตากฟ้าตาคลี

ข่าวสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน