ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

24 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
24 พฤศจิกายน 2564 แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
19 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
10 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
3 พฤศจิกายน 2564 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
19 ตุลาคม 2564 แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
19 ตุลาคม 2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สพม.นครสวรรค์
19 ตุลาคม 2564 ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
15 ตุลาคม 2564 การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

ข่าวสหวิทยาเขตวิมานลอย

ข่าว สหวิทยาเขต สังกัด สพม.นครสวรรค์

ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต

ข่าวสหวิทยาเขตอัจฉราลัย

ข่าวสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์

ข่าวสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน