ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรคร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

21 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”
19 ตุลาคม 2564 แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
19 ตุลาคม 2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สพม.นครสวรรค์
19 ตุลาคม 2564 ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
15 ตุลาคม 2564 การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
15 ตุลาคม 2564 หนังสือ สพฐ. และกำหนดการคัดเลือกครูกรณีพิเศษ
7 ตุลาคม 2564 การบรรจุและแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 ตุลาคม 2564 คำสั่งย้ายรองผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2564
7 ตุลาคม 2564 คำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

ข่าว สหวิทยาเขต สังกัด สพม.นครสวรรค์

ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต

ข่าวสหวิทยาเขตอัจฉราลัย

ข่าวสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์