ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

15 กันยายน 2565 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดนครสวรรค์
9 กันยายน 2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
2 กันยายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
22 สิงหาคม 2565 ประกาศ ผลการคัดเลือกวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 Best of the Best การนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
2 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2 สิงหาคม 2565 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์
2 สิงหาคม 2565 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566
2 สิงหาคม 2565 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสหวิทยาเขตวิมานลอย

โรงเรียนโกรกพระ จัดกิจกรรมกีฬาเป็นหนึ่งไม่พึ่งสารเสพติดส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตวิมานลอย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาเป็นหนึ่งไม่พึ่งสารเสพติดส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกันจัดกิจกรรมนำโดยนายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ คณะครู บุคลากร สภานักเรียนโรงเรียนโกรกพระ ร่วมกับ ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนโกรกพระ คณะกรรมการสถานศึกษา และ สมาคมกีฬาชักกะเย่อจังหวัดนครสวรรค์ กรมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยประกอบด้วยกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ วอลเลย์บอล แชร์บอล ฟุตบอล ชักกะเย่อ E-sport(FREEFIRE) E-sport(Arena of Valor: ROV)

ข่าว สหวิทยาเขต สังกัด สพม.นครสวรรค์

ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต

ข่าวสหวิทยาเขตอัจฉราลัย

ข่าวสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์

ข่าวสหวิทยาเขตตากฟ้าตาคลี

ข่าวสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน