ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.นครสวรรค์

15 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการตัดสิน คัดเลือกผลงาน วิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 1
10 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) สพม.นครรสวรรค์
5 พฤษภาคม 2565 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
5 พฤษภาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงนส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์
5 พฤษภาคม 2565 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
2 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
8 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียน การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2565
24 มีนาคม 2565 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
24 มีนาคม 2565 ประกาศข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ข่าวสหวิทยาเขตวิมานลอย

ข่าว สหวิทยาเขต สังกัด สพม.นครสวรรค์

ช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต

ข่าวสหวิทยาเขตอัจฉราลัย

ข่าวสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์

ข่าวสหวิทยาเขตตากฟ้าตาคลี

ข่าวสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน