ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

เลขที่ 105/30 ม.10 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 60000
หมายเลขโทรศัพท์ 056-228-846
หมายเลขโทรสาร 056-880-231

Social Network