ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

เลขที่ 105/30 ม.10 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 60000
หมายเลขโทรศัพท์ 056 228846 / 056 228847
หมายเลขโทรสาร 056-220231

อีเมล์ สพม.นครสวรรค์      am.spmnw@gmail.com 

อีเมล์ saraban04308@obec.go.th

📞 ต่อเบอร์ภายใน

☎️ ต่อ  130 : หน้าห้อง ผอ.สพม.นครสวรรค์
☎️ ต่อ  200 : กลุ่มอำนวยการ
☎️ 056228848 : กลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ
☎️ ต่อ 128 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
☎️ ต่อ 127 : กลุ่มกฎหมายและคดี
☎️ ต่อ 202 หรือ 203 : กลุ่ม นิเทศติดตาม ฯ
☎️ ต่อ 115 หรือ 117 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
☎️ ต่อ 124 หรือ 125 : กลุ่มนโยบายและแผน
☎️ ต่อ 116 : หน่วยตรวจสอบภายใน
☎️ ต่อ 103 : กลุ่ม ICT

Social Network