โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต  ทักษะ ROV Central Nakhhon Sawan Back to School

วัน ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายธนพจน์ แพสุวรรณ์ เลขานุการสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้เข้าพบ นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อปรึกษาหารือและรายงานผลโครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ทักษะ ROV ในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา พร้อมพูดคุยและหารือ โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต  ทักษะ ROV Central Nakhhon Sawan Back to School จากสมาคมกีพาอีสปอร์ตจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทน จัดโครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ทักษะ ROV ต้อนรับเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนกรสรรค์ ชั้น3 (ห้องนครสวรรค์ ฮอลล์) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตัวแทนแต่ละโรงเรียนแสดงศักยภาพ ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาอีสปอร์ตทักษะ ROV ด้านผู้ควบคุมทีม ด้านกองเชียร์ การแสดงออกบนเวที เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีส่วนร่วม ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์