สพม.นครสวรรค์ และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อดำรงค์ แก้วมาลา บิดาของ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 19.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อดำรงค์ แก้วมาลา บิดาของ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ วัดดอนแตง ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร