การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 โดยมีบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมินสมถรรนะนักเรียนมาตราฐานสากล (PISA) ปี 2025 โดย ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมการบรรยายพิเศษ การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสรุปการดำเนินการกิจกรรม สบม. โดย นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลลูน โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://www.facebook.com/share/sK4Kyk5gNwzDRAAn/?mibextid=WaXdOe