การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วัน พุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 มีการบรรยายพิเศษบทบาทภารกิจสำคัญของการพัฒนาโรงเรียน โดย นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมการบรรยายพิเศษ ความปลอดภัยในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 โดย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพิธีเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ/โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โดย นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลลูน  โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพจากลิ้ง https://www.facebook.com/share/p/GmCjvVpbvZCGj7Mj/?mibextid=WaXdOe