ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 (ย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 1