การประชุมแจ้งข้อราชการสำคัญข้อราชการสำคัญเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพร้อมแจ้งข้อราชการสำคัญข้อราชการสำคัญเร่งด่วนและการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวทางปฏิบัติราชการ ได้แก่ การคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ , การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา , ผู้อำนวยการสถานศึกษา และการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องทำงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์