ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตฟื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบ แช่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารา าชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์