การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2567

วัน พุธ​ ที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายบุญชอบ โตคำ ประธานอนุกรรมการ , นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ซึ่งเป็น เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา , นายทรัพย์ ดวงขอุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, นายวินัย ทองมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น, นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ,นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น , ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ,นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล , นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้แทน กศจ. และ นายวิจิตร จินตนา ผู้แทนครู เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MhSuVq4qtQtgjNusMw2JDHA97HNwp96cK8bboZy7LyhSahP5mm46ihieB8ogBbnNl&id=100063795534702&mibextid=WC7FNe