การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นคำจ้างลูกจ้างประจำ และ การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

วัน อังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นคำจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 และ การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 1 (1 เมายน 2567) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมราชสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ceFFuwro5h9kvPmWaEVEZf1fmoYpFBr1qdda8Be1zGBcHb1Xo7pVDd9T4Vuc469Ll&id=100063795534702&mibextid=WaXdOe