การให้คำปรึกษา (Coaching Team) และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วัน อังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ การดำเนินการให้คำปรึกษา (Coaching Team) และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ของ นายสุรศักดิ์ คำนู  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยมี นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพขร เขต 1 ประธานกรรมการ นายไท พานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการ และ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือผู้บฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

https://www.facebook.com/share/p/KZ7DTMsZejiCaKAj/?mibextid=WaXdOe