การรับสมัครตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ , ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วัน จันทร์ ที่ 8 เมษายน 2567  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ได้ตรวจเยี่ยมการรับสมัครตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ , ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

https://www.facebook.com/share/p/m57L25ufzh7xAawZ/?mibextid=WaXdOe