การประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วัน จันทร์ ที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567  โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์