กิจกรรมรัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี ถวายพระราชกุศล วันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระยุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี ถวายพระราชกุศล วันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระยุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Facebook