การประชุมเพื่อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว 18 กลุ่มจังหวัด)

วัน ศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมเพื่อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว 18 กลุ่มจังหวัด) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting