กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันวานสายสัมพันธ์สามัญศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 7

วัน ศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันวานสายสัมพันธ์สามัญศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 7 และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานอย่างไรให้มีความสุขและแรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ วิทยากรพิเศษ ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 พร้อมชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 5 สหวิทยาเขต ณ ห้องประชุมจอมปราชญ์ทัศนา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม