การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่แจ้งความจำนงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567

วัน พฤหัสบดี ที่ 4เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่แจ้งความจำนง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์