การประชุมคณะกรรมการในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 นาฬิกา นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมราชสิทธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ซึ่งจะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน พ.ศ. 2567

รูปเพิ่มเติม : Facebook