พิธีทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน “กองทุนรัตนภัตต์”

วัน อังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.09 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานสายบุญในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน “กองทุนรัตนภัตต์” พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน “กองทุนรัตนภัตต์”โดยเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนในเรื่องภัตตาหารของพระภิกษุ – สามเณร ที่จำพรรษา ภายในวัดตากฟ้า พระอารามหลวง โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์