การประชุมคณะกรรมการประเมินด้านผลงานของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.00 นาฬิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านผลงานของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Facebook