บันทึกเทปกับทีมผู้สื่อข่าวช่อง NBT north 11 รายการ ตัวอย่างข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ “ระดับประเทศ” ประจำปี 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทป ตัวอย่างข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ “ระดับประเทศ” ประจำปี 2566 ส่งเสริมและยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่ประพฤติปฏิบัติงาน กับทีมผู้สื่อข่าวช่อง NBT north 11 พร้อมทั้งสัมภาษณ์บุคลากรและผู้ใต้บังคับบัญชาภายในเขต เพื่อเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และ ส่งเสริมให้ข้าราชการได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รูปเพิ่มเติม : Facebook