รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ห้องรับรอง 302 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมพิธีรับมอบ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นและส่งเสริมให้ข้าราชการได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง

รูปเพิ่มเติม : Facebook