ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนและผู้ปกครอง การยื่นความจำนง เพื่อจัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วัน พฤหัสบดี​ ที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนและผู้ปกครอง การยื่นความจำนง เพื่อจัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นศูนย์ประสานงาน การรับนักเรียน เด็กนักเรียนไม่มีที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการยื่นความจำนง เพื่อจัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 และประกาศผลวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ทาง www.spmnw.obec.go.th และ มอบตัววันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ สถานศึกษาที่มีชื่อนักเรียนปรากฏตามประกาศ