นักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ที่ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม สมัครเป็นจิตอาสา บริการวัดความดัน ชั่งน้ำหนักให้กับผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วัน พุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและขอแสดงความชื่นชมน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ที่ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม สมัครเป็นจิตอาสา บริการวัดความดัน ชั่งน้ำหนักให้กับผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีและน่ายกย่อง ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในเมือง