การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์