การประชุม คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมการประชุม คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์