การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.กำหนด ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

วัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ. กำหนด ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1 / 2567 ณ ห้องลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์