ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่นักเรียนในการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ สนามสอบ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ และ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นายอนันตศักดิ์ น้ำเย็น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่นักเรียนในการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ สนามสอบ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ และ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม