ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่นักเรียนในการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ ว่าที่ ร.อ.อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่นักเรียนในการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ สนามสอบ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ และ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

Facebook

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

โรงเรียนนครสวรรค์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์