การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จำนวน 12 ราย โดยนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยรอบ 6 เดือน จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการปฏิบัติหน้าที่ สัมภาษณ์ และสรุปผลการประเมินสะท้อนคิด คณะกรรมการประเมินนำโดย นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร, นางสาวกัญญา ขำดวง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ , นายปริญญา สุขุประการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป , นางสาวอาภารวี อินวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร