การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ของสหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี

วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ของสหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม , โรงเรียนหนองโพพิทยา , โรงเรียนช่องแคพิทยาคม , โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ , โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ , โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ , โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ และ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์