การประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายสำคัญ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบูรณาการ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดและโรงเรียนมัธยมศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์