การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น (นักเรียนในสังกัด) เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น (นักเรียนในสังกัด) เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รูปเพิ่มเติม : Facebook