ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายอำเภอเก้าเลี้ยวแนะนำพื้นที่และนำเสนอการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด “เก้าเลี้ยวโมเดล” ด้วยสื่อวีดีทัศน์

ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ เก้าเลี้ยวโมเดลและแอปพลิเคชั่นนครสวรรค์สุขใจ , นิทรรศการอำเภอชุมแสง การบำบัด CBTx ในรูปแบบนครสวรรค์โมเดล , นิทรรศการอำเภอตาคลี การบำบัด CBTx ในรูปแบบ BABI และทีม 5 กัลยาณมิตร , นิทรรศการอำเภอหนองบัว การบำบัด CBTx ในรูปแบบ 3 4 5 plus , นิทรรศการอำเภอเมือง การบำบัด CBTx ในรูปแบบชุมชนเมือง และ นิทรรศการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์