กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่18-19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ผู้ดำเนินการโครงการ ณ ห้องสัมมนา ๑ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) จังหวัดนครสวรรค์

Facebook