การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ได้มีการแจ้งข้อราชการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และนายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับอนุเคราะห์เจ้าภาพการจัดประชุมโดย โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม นำโดย นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมและคณะครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม