การประชุมถ่ายทอดสด รายการจับมือไว้แล้วไปด้วยกันกับครูแนะแนวและวิธีเลือกคณะที่ใช่ ให้ตอบใจและตอบโจทย์ ผ่านช่องทาง OBEC Channel

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานแนะแนว นักวิชาการศึกษา และนักจิตวิทยา เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดสด รายการจับมือไว้แล้วไปด้วยกันกับครูแนะแนวและวิธีเลือกคณะที่ใช่ ให้ตอบใจและตอบโจทย์ ผ่านช่องทาง OBEC Channel ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีพิธีเปิดการประชุมโดยท่าน พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย การแนะแนวจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับคำแนะนำด้านวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียน และประกอบอาชีพ รวมถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียน ตามนโยบายการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุข และกำหนดแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยการพัฒนาระบบการแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิตให้เป็นรูปธรรม

รูปเพิมเติม : Facebook