การลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจคณะครูเเละนักเรียนของโรงเรียนรัฐราษฏร์อนุสรณ์เเละโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เนื่องในโอกาสปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 นาฬิกา นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจคณะครูเเละนักเรียนของโรงเรียนรัฐราษฏร์อนุสรณ์เเละโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เนื่องในโอกาสปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการทำงาน เรื่องงานบุคคลอัตรากำลังครูในโรงเรียน ผลการเรียนเเละการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เเละในเรื่องความปลอดภัยเเละการเผ้าระวังภัยในช่วงปิดภาคเรียน โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปเพิ่มเติม : Facebook