การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชน TO BE NUMBER ONE ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา และนางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ นักศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชน TO BE NUMBER ONE ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนหนองบัว โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยโรงเรียนหนองบัว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในรายการ อบรมหุ่นยนต์ต่อสู้ / แข่งขันระดับมัธยมศึกษา และ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการ หุ่นยนต์ต่อสู้แบบขา รีโมทสายหนึ่งตัว ในระดับการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

รูปภาพเพิ่มเติม : Facebook