ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พร้อมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา และเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา ณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จังหวัดนครสวรรค์