พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2567 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์