ประชุมการเตรียมความพร้อมแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวณัชชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ และคณะครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รูปเพิ่มเติม : Facebook