มหกรรม วิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพนมรอกวิทยา

วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Open House 2024 “มหกรรม วิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพนมรอกวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของคณะครู นักเรียน และโรงเรียน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการและประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชมผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนพนมรอกวิทยา

ได้รับชมการแสดงขับเสภา สืบสานศาสตร์พระราชา ของนักเรียนพระราชทาน โรงเรียนพนมรอกวิทยา โดยโรงเรีนนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง และรับชมการแสดงเปิดวงส่งนางไห

ทั้งนี้ นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากการแข่งขันการทดสอบความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 6 พร้อมได้เยี่ยมชมนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมี นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา คณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา