ผอ.สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะคร้อพิทยา

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะคร้อพิทยา มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค เรื่องการจัดการเตรียมค่าย ในโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา Education and Community Improvement Center (ECI) และ ค่ายคณิตศาสตร์ และได้รับชม VTR ผลความสำเร็จของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

พร้อมเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”  และให้กำลังครู นักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนวันสุดท้าย โดยมี นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา  พร้อมด้วย คณะครู พาเยี่ยมชมโรงเรียน และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา