พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวังข่อยพิทยา

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวังข่อยพิทยา

การจัดงานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวังช่อยพิทยา มีมติกำหนดการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการจ้างบุคลการทางการศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนวังข่อยพิทยา

ทั้งนี้มี นายรัชกฤต พยัคฆ์ นายอำเภอไพศาลี  , นายสันต์ ขวัญพุธโธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย , กำนันสุนทร เชื้อนุ่น ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวังข่อยพิทยา กำนันตำบลวังข่อย , คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ , คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนวังข่อยพิทยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวังข่อยพิทยา

และได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการผลงานครูและนักเรียน โดยมี นายวิมล ปรักมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา พร้อมด้วย นายสกนธ์  จุลโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา คณะครู และ นักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี